logo.jpg (15968 byte)
Musashiryu Go Shirai   pedigree

Born: 30-09-96  Date of Export: 15-12-96    L.O.I. 98/15568    Original Japan Kennel Club Reg. #: JL-00099/97E0

Parents  Grandparents  Great-Grandparents  Great-Great-Grandparents 
Sire: 
Musashimaru Go Okayama Nakanishisow

 

Musashi Go Shimoda Matsumoto Tomaru  
 
Chizuhime  
 
Benihime Go Okayama Nakanishisow Toryuji  
 
Shogunhime  
 
Dam:  
Suzukaze Go Fuji Ryujinsow
Kita No Tenko Go Seigansow Tenichimaru  
 
Yoshino  
 
Chiyohime Go Shimizu Aoisow Togoku  
 
Ryo  
 

prev

1999 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 21-12-99