Mont Blanc dell'Akiris

Obsession dell'Akiris

Momo von Kurzschwarza

 Oreste dell'Akiris

Sartre dell'Akiris

Amadeus Mozart dell'Akiris